Přihlásit se    Registrovat

  Hledat
   25. června 2021
  
  
           
 Pevné objetí jako terapie Minimalizovat  

Terapie pevným objetím (dále TPO) je určena pro osudově spjaté lidi, tj. pro rodiče a děti (v jakémkoli věku) a partnery v dlouhodobém vztahu. Věkové omezení neexistuje. Dokonce může dojít ke smíření s již zemřelým člověkem (za pomoci vizualizace v náručí zvoleného zástupce).

Tím, že si ve vzájemném pevném objetí dovolíme ventilovat své negativní emoce - jako hněv, vztek, zlost, ale i bolest a zklamání - dáváme prostor lásce, která nastoupí na jejich místo. V procesu konfrontace si tak obě strany hluboce prožijí a uvědomí svůj vlastní smutek a bolest a vžijí se do bolesti druhého. Tento vhled jim umožní vzájemné porozumění a usmíření. Umožní jim milovat  za každých podmínek.

Terapii pevným objetím může vést pouze vyškolený odborník, absolvent čtyřletého terapeutického výcviku. Týká se to i rad, přednášek a seminářů na toto téma. Účast na víkendovém semináři nebo četba knih Jiřiny Prekopové není dostatečnou kvalifikací pro vedení terapie.
 

 

druhy TPO:
1.
podpora sepjetí mezi matkou a dítětem nebo otcem a dítětem - a to i v dospělém věku dítěte

2. rehabilitace porodních zážitků -  "znovunapojení na matku" (a to v každém věku)
  Rehabilitace porodu slouží k vytvoření nové korektivní zkušenosti v těch případech, kdy porod nemohl proběhnout přirozeným způsobem nebo v době těsně po narození nebyla vytvořena vazba mezi matkou a dítětem (předčasný porod a následně inkubátor, císařský řez, problémy v těhotenství, úvahy o potratu, nepřijetí dítěte matkou, apod.) V žádném případě se nejedná o retraumatizaci klienta! Všechny vlivy v těhotenství jsou přiznány, ale s tím, že tentokrát to dopadne dobře, „silná matka to zvládne“.  Kromě traumatizace během porodu utrpělo novorozeně spolu s matkou i přetrhnutím jejich vazby. Obnovení této přerušené vazby je také cílem terapie.
Pokud není možná přítomnost vlastní matky, může ji nahradit jiná žena.

     vedlejší forma : mateřská péče- tzv. dosycení mateřské péče - především pro dospělé
cílem této terapie je uvědomit si vlastní obavy z raného dětství - že bude člověk opuštěn - spojené se sebeutěšováním, a dosytit potřebu mateřské péče. Optimální je přítomnost vlastní matky, pokud to není možné, může ji nahradit někdo jiný.

3. manželské usmíření
     vedlejší forma: rozloučení manželů pomocí TPO
V případě, kdy se rozchodu manželů již nedá zabránit, je správné rozejít se v úctě. Proces je vhodné podstoupit jen tehdy, když se oba partenři na rozchodu shodli. Kontraindikací  je, jestliže má jeden z nich naději, že se manželství zachrání.

4. sblížení manželů ve společném spánku
tato terapie klade důraz na spánek v bezprostřední blízkosti dospělého člověka. Malé děti se necítí nikdy jisté, když musí spát samy. Tento existenciální pocit nejistoty nevnímá člověk přímo, v dospělém věku mu ovšem způsobuje strach a stresové stavy. Dalším symptomem je stres způsobovaný těsnou blízkostí těl. Člověk s tímto syptomem nedokáže spát s jiným "tělo na tělo".

5. pomocí vizualizace:
           - usmíření s nepřítomnými rodiči nebo sourozenci, s rozvedeným manželem, manželkou
Usmíření se s vlastními rodiči hraje v rodičovství důležitou roli. Než se partneři vezmou, měli by se smířit se svou maminkou a tatínkem, pochopit jejich příběh a přijmout je ve svém srdci. Lze jim říci: „Sice jsem od tebe, táto, mámo, nedostal všechno, co bych potřeboval, ale to podstatné ano. A já to beru s úctou a vděčností. A ten zbytek doženu sám s tou životní silou, kterou jsem od vás dostal.“ Tyto věty používám při usmiřování dětí s rodiči jako rituál. Jsou moc důležité. J.P.

           - oplakání zemřelého -  v případě, kdy nemohlo dojít k rozloučení ze zesnulým
           - osvobození od lehce zpracovatelných traumatKontraindikace TPO:
- úmysl použít TPO jako výchovný prostředek k poslušnosti
- chronicky afektivní ambivalence objímajícího rodiče (ani "ano" ani "ne")
- je-li jeden z rodičů proti TPO, přičemž oba dva mají opatrovnická práva (dítě takovým rozkolem mezi rodiči znejistí)
- pokud objímající rodič odmítá pořádek v rodinném systému
- v případě výskytu psychózy či těžké hraniční poruchy osobnosti
- v případě sexuálního zneužívání ze strany rodiče, který chce dítě pevně objímat

 

Cíle TPO:
přehled cílů zobrazuje současně chronologický průběh sezení terapie pevným objetím a jejich důsledky. Cesta je tedy doslova cílem.
- emocionální konfrontace
- připuštění a kultivace agresivity
- vzájemné vcítění (empatie)
- zvládnutí konfliktu
- emocionální naplnění systemického pořádku
- rehabilitace vazby, která často neexistovala
- obnovení lásky, která již proudila
- bezpečí a svoboda


 

J.Prekopová názorně předvádí průběh terapie pevným objetím

 

Terapie pevným objetím (dále TPO) je určena pro osudově spjaté lidi, tj. pro rodiče a děti (v jakémkoli věku) a partnery v dlouhodobém vztahu. Věkové omezení neexistuje. Dokonce může dojít ke smíření s již zemřelým člověkem (za pomoci vizualizace v náručí zvoleného zástupce).

Tím, že si ve vzájemném pevném objetí dovolíme ventilovat své negativní emoce - jako hněv, vztek, zlost, ale i bolest a zklamání - dáváme prostor lásce, která nastoupí na jejich místo. V procesu konfrontace si tak obě strany hluboce prožijí a uvědomí svůj vlastní smutek a bolest a vžijí se do bolesti druhého. Tento vhled jim umožní vzájemné porozumění a usmíření. Umožní jim milovat  za každých podmínek.

Terapii pevným objetím může vést pouze vyškolený odborník, absolvent čtyřletého terapeutického výcviku. Týká se to i rad, přednášek a seminářů na toto téma. Účast na víkendovém semináři nebo četba knih Jiřiny Prekopové není dostatečnou kvalifikací pro vedení terapie.
 

 

druhy TPO:
1.
podpora sepjetí mezi matkou a dítětem nebo otcem a dítětem - a to i v dospělém věku dítěte

2. rehabilitace porodních zážitků -  "znovunapojení na matku" (a to v každém věku)
  Rehabilitace porodu slouží k vytvoření nové korektivní zkušenosti v těch případech, kdy porod nemohl proběhnout přirozeným způsobem nebo v době těsně po narození nebyla vytvořena vazba mezi matkou a dítětem (předčasný porod a následně inkubátor, císařský řez, problémy v těhotenství, úvahy o potratu, nepřijetí dítěte matkou, apod.) V žádném případě se nejedná o retraumatizaci klienta! Všechny vlivy v těhotenství jsou přiznány, ale s tím, že tentokrát to dopadne dobře, „silná matka to zvládne“.  Kromě traumatizace během porodu utrpělo novorozeně spolu s matkou i přetrhnutím jejich vazby. Obnovení této přerušené vazby je také cílem terapie.
Pokud není možná přítomnost vlastní matky, může ji nahradit jiná žena.

     vedlejší forma : mateřská péče- tzv. dosycení mateřské péče - především pro dospělé
cílem této terapie je uvědomit si vlastní obavy z raného dětství - že bude člověk opuštěn - spojené se sebeutěšováním, a dosytit potřebu mateřské péče. Optimální je přítomnost vlastní matky, pokud to není možné, může ji nahradit někdo jiný.

3. manželské usmíření
     vedlejší forma: rozloučení manželů pomocí TPO
V případě, kdy se rozchodu manželů již nedá zabránit, je správné rozejít se v úctě. Proces je vhodné podstoupit jen tehdy, když se oba partenři na rozchodu shodli. Kontraindikací  je, jestliže má jeden z nich naději, že se manželství zachrání.

4. sblížení manželů ve společném spánku
tato terapie klade důraz na spánek v bezprostřední blízkosti dospělého člověka. Malé děti se necítí nikdy jisté, když musí spát samy. Tento existenciální pocit nejistoty nevnímá člověk přímo, v dospělém věku mu ovšem způsobuje strach a stresové stavy. Dalším symptomem je stres způsobovaný těsnou blízkostí těl. Člověk s tímto syptomem nedokáže spát s jiným "tělo na tělo".

5. pomocí vizualizace:
           - usmíření s nepřítomnými rodiči nebo sourozenci, s rozvedeným manželem, manželkou
Usmíření se s vlastními rodiči hraje v rodičovství důležitou roli. Než se partneři vezmou, měli by se smířit se svou maminkou a tatínkem, pochopit jejich příběh a přijmout je ve svém srdci. Lze jim říci: „Sice jsem od tebe, táto, mámo, nedostal všechno, co bych potřeboval, ale to podstatné ano. A já to beru s úctou a vděčností. A ten zbytek doženu sám s tou životní silou, kterou jsem od vás dostal.“ Tyto věty používám při usmiřování dětí s rodiči jako rituál. Jsou moc důležité. J.P.

           - oplakání zemřelého -  v případě, kdy nemohlo dojít k rozloučení ze zesnulým
           - osvobození od lehce zpracovatelných traumatKontraindikace TPO:
- úmysl použít TPO jako výchovný prostředek k poslušnosti
- chronicky afektivní ambivalence objímajícího rodiče (ani "ano" ani "ne")
- je-li jeden z rodičů proti TPO, přičemž oba dva mají opatrovnická práva (dítě takovým rozkolem mezi rodiči znejistí)
- pokud objímající rodič odmítá pořádek v rodinném systému
- v případě výskytu psychózy či těžké hraniční poruchy osobnosti
- v případě sexuálního zneužívání ze strany rodiče, který chce dítě pevně objímat

 

Cíle TPO:
přehled cílů zobrazuje současně chronologický průběh sezení terapie pevným objetím a jejich důsledky. Cesta je tedy doslova cílem.
- emocionální konfrontace
- připuštění a kultivace agresivity
- vzájemné vcítění (empatie)
- zvládnutí konfliktu
- emocionální naplnění systemického pořádku
- rehabilitace vazby, která často neexistovala
- obnovení lásky, která již proudila
- bezpečí a svoboda


 

J.Prekopová názorně předvádí průběh terapie pevným objetím

 

 Vytiskout    
           
       
   Minimalizovat  

Každá krize je příležitostí k osobnímu růstu. J.P.

Každá krize je příležitostí k osobnímu růstu. J.P.

 Vytiskout