Přihlásit se    Registrovat

  Hledat
   25. června 2021
  
  
           
 TPO U NÁS Minimalizovat  

O rozšíření terapie pevným objetím v naší republice se zasloužil PhDr. Jaroslav Šturma, který absolvoval výcvik  TPO přímo v institutu J. Prekopové v Německu. Pod záštitou tohoto centrálního institutu byli vyškoleni první terapeuté v České republice. V roce 2001 byla založena Pracovní skupina pro terapii pevným objetím podle J. Prekopové při ČMPS  (Českomoravská psychologická společnost). Vedoucím skupiny je J. Šturma, ředitel Dětského centra Paprsek a předseda ČMPS. Pracovní skupina sdružuje terapeuty a zájemce z řad TPO. Organizuje také výcvik v terapii pevným objetím. Významným podnětem rozvoje TPO u nás byl kongres "Tělem a duší" v roce 1999 v Praze.


J.Prekopová a J. Šturma

 

 

PhDr. Jaroslav Šturma

Téměř celý svůj život zasvětil psychologii, věnuje se zejména rozvoji nových forem péče o děti zdravotně postižené či s kombinovanými vadami. Narodil se v roce 1944. Během dálkového studia psychologie v druhé polovině 60. let pracoval jako ošetřovatel na uzavřeném psychiatrickém oddělení. Studium psychologie na Filozofické fakultě UK v Praze ukončil v roce 1970. Po studiích se již jako čerstvý psycholog seznámil s legendou dětské psychologie profesorem Matějčkem. Ten byl zpočátku jeho učitelem, později se z nich stali blízcí spolupracovníci. Jeden z jejich společných projektů bylo v roce 1993 založení Konta Bariéry. Po studiích pracoval jako psycholog v Dětské psychiatrické léčebně v Dolních Počernicích a následně vyučoval na Dětské klinice Institutu pro další vzdělávání lékařů ve Fakultní Thomayerově nemocnici. S týmem spolupracovníků založil v roce 1992 denní stacionář pro děti s kombinovaným postižením  -Dětské centrum Paprsek - a stal se jeho ředitelem. V současnosti má Paprsek čtyři střediska s kapacitou celkem 92 klientů. Od roku 1991 přednáší na katedře psychologie Filozofické fakulty UK dětskou klinickou a poradenskou psychologii a psychologii na Teologické fakultě.
Předsedou
ČMPS je od roku 1995, dále je místopředsedou sdružení Ochrana nenarozeného života a předsedou pracovní skupiny pro terapii pevným objetím podle J. Prekopové, zároveň zasedá jako druhý předseda v Institutu TPO v Německu. Znám je i v zahraničí, je např.  předsedou Mezinárodní studijní skupiny pro speciální výchovné potřeby ve Velké Británii, řádným členem Mezinárodní akademie pro výzkum poruch učení v USA i členem vědecké rady Evropské společnosti pro psychologii písma. Působí jako řádný člen v Papežské akademii pro život. V roce 1995 obdržel z rukou prezidenta republiky ocenění za podíl na realizaci projektů Výboru dobré vůle Olgy Havlové.

Jaroslav Šturma je otcem pěti dětí a se svou manželkou přijali do rodiny postiženého chlapce.

 Kontakt
PhDr. Jaroslav Šturma
Dětské centrum Paprsek
Praha 9
Šestajovická 19/58 , Praha
www.dcpaprsek.org


 

O rozšíření terapie pevným objetím v naší republice se zasloužil PhDr. Jaroslav Šturma, který absolvoval výcvik  TPO přímo v institutu J. Prekopové v Německu. Pod záštitou tohoto centrálního institutu byli vyškoleni první terapeuté v České republice. V roce 2001 byla založena Pracovní skupina pro terapii pevným objetím podle J. Prekopové při ČMPS  (Českomoravská psychologická společnost). Vedoucím skupiny je J. Šturma, ředitel Dětského centra Paprsek a předseda ČMPS. Pracovní skupina sdružuje terapeuty a zájemce z řad TPO. Organizuje také výcvik v terapii pevným objetím. Významným podnětem rozvoje TPO u nás byl kongres "Tělem a duší" v roce 1999 v Praze.


J.Prekopová a J. Šturma

 

 

PhDr. Jaroslav Šturma

Téměř celý svůj život zasvětil psychologii, věnuje se zejména rozvoji nových forem péče o děti zdravotně postižené či s kombinovanými vadami. Narodil se v roce 1944. Během dálkového studia psychologie v druhé polovině 60. let pracoval jako ošetřovatel na uzavřeném psychiatrickém oddělení. Studium psychologie na Filozofické fakultě UK v Praze ukončil v roce 1970. Po studiích se již jako čerstvý psycholog seznámil s legendou dětské psychologie profesorem Matějčkem. Ten byl zpočátku jeho učitelem, později se z nich stali blízcí spolupracovníci. Jeden z jejich společných projektů bylo v roce 1993 založení Konta Bariéry. Po studiích pracoval jako psycholog v Dětské psychiatrické léčebně v Dolních Počernicích a následně vyučoval na Dětské klinice Institutu pro další vzdělávání lékařů ve Fakultní Thomayerově nemocnici. S týmem spolupracovníků založil v roce 1992 denní stacionář pro děti s kombinovaným postižením  -Dětské centrum Paprsek - a stal se jeho ředitelem. V současnosti má Paprsek čtyři střediska s kapacitou celkem 92 klientů. Od roku 1991 přednáší na katedře psychologie Filozofické fakulty UK dětskou klinickou a poradenskou psychologii a psychologii na Teologické fakultě.
Předsedou
ČMPS je od roku 1995, dále je místopředsedou sdružení Ochrana nenarozeného života a předsedou pracovní skupiny pro terapii pevným objetím podle J. Prekopové, zároveň zasedá jako druhý předseda v Institutu TPO v Německu. Znám je i v zahraničí, je např.  předsedou Mezinárodní studijní skupiny pro speciální výchovné potřeby ve Velké Británii, řádným členem Mezinárodní akademie pro výzkum poruch učení v USA i členem vědecké rady Evropské společnosti pro psychologii písma. Působí jako řádný člen v Papežské akademii pro život. V roce 1995 obdržel z rukou prezidenta republiky ocenění za podíl na realizaci projektů Výboru dobré vůle Olgy Havlové.

Jaroslav Šturma je otcem pěti dětí a se svou manželkou přijali do rodiny postiženého chlapce.

 Kontakt
PhDr. Jaroslav Šturma
Dětské centrum Paprsek
Praha 9
Šestajovická 19/58 , Praha
www.dcpaprsek.org


 

 Vytiskout    
           
       
   Minimalizovat  

Obnova lásky je skutečně věc vůle. J.P.

 

Obnova lásky je skutečně věc vůle. J.P.

 

 Vytiskout