Přihlásit se    Registrovat

  Hledat
   25. června 2021
  
  
           
 OBNOVA LÁSKY V RODINĚ - VÝCHOVA LÁSKOU Minimalizovat  

 Více informací na: www.prekopova-nadacnifond.cz 

Obnova lásky v rodině je preventivní, výchovně–vzdělávací program založený na bezvýhradné lásce, která je nejpodstatnější usměrňovací silou v životním stylu rodiny. Má být prožívána jak mezi manželi, tak mezi rodiči a dětmi. Bezvýhradnost znamená, že lásku musíme žít i navzdory všem výhradám, které lásku kazí a rozbolestňují. „V dobrých i ve zlých časech“, slibuje se při svatbě.

Není možné, aby celoživotní vztah manželů probíhal jen v harmonii. Nežili by v pravdě. Vždyť se různí ve vývoji své osobnosti co do myšlení, cítění a hodnocení, co do postojů, nároků, očekávání, temperamentu a osobitého projevu. Trvají-li jeden z nich nebo oba na svém, musí dojít ke konfliktům a emocionálnímu stresu. Musí se to tak přihodit, aby každý mohl vyvíjet svou osobnost. Konflikty v lásce patří k životu. Jen přes ně se dá láska obnovovat. Milovat by se ale měli přesto, že neodpovídají přáním toho druhého. Jde o to, aby se nepřizpůsobovali slepě za cenu ztráty vlastního Já anebo, aby v důsledku neschopnosti odpustit či kompromisu, nevzdávali lásku a neopouštěli se.

Aby si byli vědomi ceny takové lásky, je nutné, aby se spolu upřímně a pravdivě konfrontovali. „Netrvám na tom, aby jsi se měnil. Mám tě ráda tak, jak jsi. I s tvými nedostatky. Ale chci abys věděl, jak mi při tom je.“ A když jsou plni vzteku a rozčarování, že by nejraději zařvali „nech mne na pokoji!“, ukázali tomu druhému záda a přibouchli za sebou dveře, měli by si umět zapovědět instinktivní nutkání k útoku a k útěku a podržet se v náručí, aby vyplavili všechnu nahromaděnou bolest a zase se jako milující lidé našli.

Toto je jediné správné řešení konfliktů mezi lidmi, protože spočívá na lidských možnostech tváří v tvář, na empatickém zrcadlení a vůli obnovit i přes překážky bezvýhradnou lásku.

J. Prekopová

  

Posláním Nadačního fondu PhDr. Jiřiny Prekopové je zajistit šíření osvěty a vzdělávání s cílem obnovit lásku v rodinách – mimo jiné prostřednictvím tzv. Výchovy láskou jako způsobu výchovy a základní životní formy vycházející z poznání a zkušeností J. Prekopové.

(Nadační fond PhDr. Jiřiny Prekopové, Trávníky 31, 613 00 Brno, je zapsaný do nadačního rejstříku u Krajského obchodního soudu v Brně oddíl N, vložka 344 dne 30.11.2009 s identifikačním číslem IČO: 29191815.
Bankovní spojení : UniCredit Bank č.ú.2102760675/2700.)

 

Aktuální informace o seminářích a lektorských kurzech Obnovy lásky v rodině naleznete pod odkazem "Kalendář akcí".

  

 Více informací na: www.prekopova-nadacnifond.cz 

Obnova lásky v rodině je preventivní, výchovně–vzdělávací program založený na bezvýhradné lásce, která je nejpodstatnější usměrňovací silou v životním stylu rodiny. Má být prožívána jak mezi manželi, tak mezi rodiči a dětmi. Bezvýhradnost znamená, že lásku musíme žít i navzdory všem výhradám, které lásku kazí a rozbolestňují. „V dobrých i ve zlých časech“, slibuje se při svatbě.

Není možné, aby celoživotní vztah manželů probíhal jen v harmonii. Nežili by v pravdě. Vždyť se různí ve vývoji své osobnosti co do myšlení, cítění a hodnocení, co do postojů, nároků, očekávání, temperamentu a osobitého projevu. Trvají-li jeden z nich nebo oba na svém, musí dojít ke konfliktům a emocionálnímu stresu. Musí se to tak přihodit, aby každý mohl vyvíjet svou osobnost. Konflikty v lásce patří k životu. Jen přes ně se dá láska obnovovat. Milovat by se ale měli přesto, že neodpovídají přáním toho druhého. Jde o to, aby se nepřizpůsobovali slepě za cenu ztráty vlastního Já anebo, aby v důsledku neschopnosti odpustit či kompromisu, nevzdávali lásku a neopouštěli se.

Aby si byli vědomi ceny takové lásky, je nutné, aby se spolu upřímně a pravdivě konfrontovali. „Netrvám na tom, aby jsi se měnil. Mám tě ráda tak, jak jsi. I s tvými nedostatky. Ale chci abys věděl, jak mi při tom je.“ A když jsou plni vzteku a rozčarování, že by nejraději zařvali „nech mne na pokoji!“, ukázali tomu druhému záda a přibouchli za sebou dveře, měli by si umět zapovědět instinktivní nutkání k útoku a k útěku a podržet se v náručí, aby vyplavili všechnu nahromaděnou bolest a zase se jako milující lidé našli.

Toto je jediné správné řešení konfliktů mezi lidmi, protože spočívá na lidských možnostech tváří v tvář, na empatickém zrcadlení a vůli obnovit i přes překážky bezvýhradnou lásku.

J. Prekopová

  

Posláním Nadačního fondu PhDr. Jiřiny Prekopové je zajistit šíření osvěty a vzdělávání s cílem obnovit lásku v rodinách – mimo jiné prostřednictvím tzv. Výchovy láskou jako způsobu výchovy a základní životní formy vycházející z poznání a zkušeností J. Prekopové.

(Nadační fond PhDr. Jiřiny Prekopové, Trávníky 31, 613 00 Brno, je zapsaný do nadačního rejstříku u Krajského obchodního soudu v Brně oddíl N, vložka 344 dne 30.11.2009 s identifikačním číslem IČO: 29191815.
Bankovní spojení : UniCredit Bank č.ú.2102760675/2700.)

 

Aktuální informace o seminářích a lektorských kurzech Obnovy lásky v rodině naleznete pod odkazem "Kalendář akcí".

  

 Vytiskout    
           
       
   Minimalizovat  

VYCHOVÁVAT SE MÁ LÁSKOU, NE STRACHEM.
J.P.

VYCHOVÁVAT SE MÁ LÁSKOU, NE STRACHEM.
J.P.

 Vytiskout